HOME

huidige Meester Roland Yuno Rech
Roland Rech (į1944)
Roland Yuno Rech, geboren in 1944, studeerde politieke wetenschappen en later ook klinische psychologie in Parijs. Hij werkte eerst 3 jaar voor een grote industriŽle firma en belandde toen in een crisis. Hij werd dermate geplaagd door maatschappelijke en spirituele zingevingsvragen dat hij op (spirituele) wereldreis ging op zoek naar antwoorden. Tenslotte ontdekte hij in het tempeltje Antaiji in Japan de praktijk van zazen, de beoefening van zenmeditatie. Diep geraakt door deze ervaring en vastbesloten dit voort te zetten, keerde hij terug naar Frankrijk. Hier sloot hij zich aan bij de zengroep die zich rondom meester Taisen Deshimaru in Parijs had gevormd. Hij werd diens leerling en ontving de monnikswijding in 1974. Hij combineerde een baan in de industrie met het volgen van zijn zenleraar en het beoefenen van zenmeditatie. Overigens had Taisen Deshimaru vroeger op aanraden van zijn leermeester Kodo Sawaki precies hetzelfde gedaan. Roland Rech assisteerde Deshimaru als vertaler, hij voerde organisatorische taken uit en hielp mee bij het uitgeven van diens boeken. Ook ging hij sesshins (meerdaagse intensieve zenretraites) leiden. Na de dood van Taisen Deshimaru in 1982 werd hij voorzitter van de Association Zen Internationale. Deze vereniging werd opgericht om de zenactiviteiten, die o.l.v. Deshimaru waren begonnen, voort te zetten. Niet alleen in Frankrijk, maar ook in o.a. BelgiŽ, Duitsland, Zwitserland, ItaliŽ en Spanje. Tot 1994 was hij voorzitter van de AZI, momenteel is hij er de vice-voorzitter van. In 1984 ontving Roland Yuno Rech de shiho (officiŽle overdracht van de Dharma, d.w.z. de bevestiging van zijn kwaliteit als zenmeester) van meester Niwa Renpo, toenmalig abt van Eihei-ji, hoofdtempel van de Soto-zen in Japan. Twee jaar later nam hij deel aan de oprichting van de Union bouddhiste (boeddhistische unie) van Frankrijk. Hij is hiervan de vice-voorzitter. Meester Roland Yuno Rech begeleidt tal van zengroepen in heel Europa. Sinds 1997 is zijn vaste plek de zentempel Gyobutsu-ji in Nice. Maar van daaruit leidt hij in heel Europa sesshins (intensieve zenretraites) en zazendagen, o.a. regelmatig in de Belgische Ardennen en in de buurt van Keulen. Zijn onderricht wordt gekenmerkt door een heldere en nuchtere houding, met een groot respect voor de meesters van de overdracht van Boeddha Shakyamuni tot en met zijn meester, Taisen Mokudo Deshimaru.

Meester Taisen Deshimaru
Taisen Deshimaru (1914-1982)
Taisen werd geboren in Saga (Japan) in een oude Samurai familie. Zijn moeder was een fervente Boeddhiste terwijl zijn vader hem voorbestemde voor een zakencarriere. Tijdens zijn studie was hij diep teleurgesteld in het moderne onderricht dat de spirituele dimensie totaal negeerde. Hij was steeds zoekende om de ware zin van het leven te ontdekken en kwam zodoende in contact met het zenonderricht. Tijdens zijn zoektocht kwam hij in contact met Kodo Sawaki en werd zijn discipel. Vlak voor de dood van Kodo Sawaki vroeg hij Taisen om zijn taak voort te zetten en het ware zenonderricht naar de westerse wereld te brengen. Na de dood van zijn meester ging Taisen Deshimaru in zazen voor negenenveertig dagen. Twee jaar later, op drieŽnvijftigjarige leeftijd, liet hij de zorg voor zijn familie over aan zijn oudste zoon en trok met zijn monnikskleding en de geschriften van zijn meester naar het westen.In Frankrijk aangekomen betrok hij een kamer in het magazijn van een dieetvoedingszaak en verdiende zijn dagelijks brood met het geven van Shiatsumassage en het houden van voordrachten. Hij wist het onderricht van de grote zenmeesters toegankelijk te maken voor de westerlingen. Meer en meer personen kwamen onder de indruk van zazen en de persoonlijkheid van Deshimaru en kwamen bij hem zazen beoefenen. Hij sticht La GendronniŤre, de grootste zentempel in het westen. Begin 1982 wordt hij ziek maar dit weerhoudt hem niet om elke dag zazen te beoefenen met zijn discipelen. In de lente verlaat hij Frankrijk om naar Japan te reizen waar hij sterft op 30 april. Net zoals Bodhidharma veertienhonderd jaar geleden Zen van Indie naar China bracht en Dogen die zevenhonder jaar geleden zen introduceerde in Japan, bracht meester Deshimaru de essentie van het onderricht van Boeddha naar het Westen.

Meester Kodo Sawaki
Kodo Sawaki (1880-1965)
Kodo Sawaki wordt door velen beschouwd als de meest belangrijkste meester van de Japanse Zen in de 20ste eeuw. Na de vroege dood van beide ouders groeide hij op bij een gokverslaafde en een ex-prostituee als hun geadopteerd kind. Wanneer hij 16 jaar was rende hij van huis weg om monnik te worden in Eiheiji, een van de twee hoofdtempels van de Soto Zen. De eerste keer viel het tegen maar werd uiteindelijk toch geordineerd als monnik en zo begon hij zijn Zen studies. Later start hij met het geven van lezingen en instructies over de praktijk van Zazen en tijdens het jaar 1930 was hij uitgeroepen tot professor te Komazawa University. Terzelfde tijd nam hij ook de verantwoordelijkheid op in Antaiji,een zazen tempel in het noorden van Kyoto. Doordat hij constant op weg was doorheen Japan om Zazen te praktiseren met de mensen van overal werd hij algauw "homeless Kodo." Sawaki Kodo Roshi stierf op 21 December 1965 in Antaiji. Hij werd opgevolgd door zijn naaste discipel, Kosho Uchiyama, diegene die vele uitspraken van Sawaki verzamelde en later publiceerde onder de titel: The Zen Teaching of "Homeless Kodo".